ŠKODA Assistance jest zestawem usług assistance, zapewniającym bezpłatną pomoc drogową w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń na drodze.
 
ŠKODA Assistance opiera się na nowym produkcie, Gwarancji Mobilności ŠKODA oraz Gwarancji Dożywotniej Mobilności ŠKODA.

Gwarancja mobilności to bezpłatna pomoc drogowa w przypadku:

Kto może skorzystać z Gwarancji Mobilności ŠKODA?

Gwarancja Mobilności ŠKODA dedykowana jest dla klientów kupujących nowy pojazd marki ŠKODA oraz tych, którzy już taki pojazd posiadają
i regularnie serwisują go u Autoryzowanych Partnerów Serwisowych ŠKODA. Gwarancja Mobilności dla pojazdów nowych jest aktywowana automatycznie, czyli przez pierwsze dwa lata Twoje auto podlega ochronie.
 
Aby aktywować Gwarancję Mobilności w pojazdach używanych, wystarczy wybrać na miejsce swojego okresowego przeglądu serwisowego Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY.  Na wniosek Klienta, każdy taki przegląd przedłuża ważność Gwarancji Mobilności nawet o kolejne dwa lata. Jeśli Twój samochód nie przeszedł okresowego przeglądu serwisowego zalecanego przez producenta lub nie posiada ważnych badań technicznych poświadczonych w dowodzie rejestracyjnym, nie mogą przysługiwać Tobie świadczenia w ramach Gwarancji Mobilności.

 

W ramach Gwarancji Mobilności możesz skorzystać z następujących świadczeń:

Naprawa samochodu na drodze, jeśli został on unieruchomiony w następstwie jednego ze zdarzeń losowych wymienionych wcześniej. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża wówczas osoba skierowana przez Centralę Zgłoszeniową i zajmuje się usprawnieniem Twojego auta.

 

Jeśli usprawnienie auta na drodze było niemożliwe, osoba skierowana przez Centralę Zgłoszeniową zaoferuje Ci holowanie samochodu do najbliższego Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY. Gwarancja Mobilności nie obejmuje ubezpieczenia od kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w samochodzie na czas holowania oraz od kradzieży lub uszkodzenia akcesoriów.

 

Jeżeli Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY nie będzie mógł naprawić Twojego samochodu tego samego dnia, możesz skorzystać z kilku możliwości:

  • samochód zastępczy na maksymalnie 3 dni robocze – tej samej klasy, co Twoje naprawiane auto.

  • Możesz skorzystać również z usługi podstawienia i odbioru wynajętego samochodu zastępczego. W przypadku pojazdu inwalidzkiego specjalnie zaadaptowanego, Gwarancja Mobilności zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą (jeżeli żaden z pasażerów nie będzie mógł prowadzić tego pojazdu).    Świadczenia z tego tytułu nie obejmują kosztów: paliwa do pojazdu zastępczego;

  • zapewnienia dalszej podróży Tobie i pasażerom do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu); lub gdy podróż przekracza dystans 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej. Koszt takiej podróży nie może jednak przekroczyć 400 Euro na jedną osobę,

  • wynajęcie hotelu dla kierowcy i pasażerów, czyli zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowa na czas niezbędny do naprawy Twojego auta, jednak nie dłużej niż na jedną dobę (wraz z transportem do hotelu).

Dostawa samochodu po naprawie do Twojego miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży. Twój samochód jest wówczas holowany, dostarcza go kierowca zastępczy lub też masz zapewnione pokrycie kosztów Twojego dotarcia do miejsca postoju samochodu publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu), a gdy podróż przekracza dystans 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej. Koszt takiej podróży nie może jednak przekroczyć 400 Euro na jedną osobę.

 

financovani oprav min

Jeśli będziesz musiał pokryć koszty naprawy samochodu za granicą, a nie będziesz dysponował odpowiednią ilością środków finansowych, możesz skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki gotówkowej – maksymalnie do 1000 Euro. Jej zwrot powinien nastąpić w ciągu 60 dni, w przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

 

ikona4

Dostawa oryginalnych części zamiennych koniecznych do dokonania naprawy poza granicami Polski, a które nie są dostępne na miejscu. Pokrycie kosztów zakupu części i ewentualne opłaty celne należą do Ciebie.

 

 

ikona5

Zapewnienie przejazdów taksówką lub zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów za przejazd taksówkami – do kwoty 80 Euro.

 

 

Pojazdy z aktywną usługą Gwarancji Dożywotniej Mobilności.

Klienci którzy zakupili pojazd marki Skoda przed 01.08.2014, uprawnieni są do skorzystania ze świadczeń oferowanych przez program Gwarancja Dożywotniej Mobilności. Jest to program bezpłatnej pomocy drogowej który w RAMACH GWARANCJI jak i poza nią w określonym okresie obowiązywania, w przypadku wystąpienia usterki zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa zarówno podczas podróży w Polsce, jak i w Europie.


Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony w wyniku awarii, Škoda Assistance zagwarantuje następujące bezpłatne usługi:​​​

​​Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia zgłoszenia awarii, Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY zapewni, w miarę możliwości, jedną z następujących usług:​

Gdzie mogę sprawdzić czy posiadam aktywną usługę Gwarancji Mobilności?

Każdy Klient może sprawdzić czy i jaki rodzaj aktywnej usługi assistance posiada. W celu weryfikacji, prosimy o skontaktowanie się z centralą zgłoszeniową całodobowej pomocy Skoda Assistance pod numerami telefonu

800 660 606         lub         61 831 99 00

(połączenia płatne wg. oferty Państwa operatora).

Skorzystaj z pomocy

Aby skorzystać z pomocy, skontaktuj się z całodobową centralą zgłoszeniową Skoda Assistance.